جهت انجام آزمون بالینی با شرح حال + تفسیر بلند و رسم نمودار (MMPI-2، میلون 3، نئو) از کیس واقعی جهت انجام پروژه دانشگاهی، کلیک نمایید

لطفا برای اجرای آزمون وارد حساب کاربریتان شوید.

آزمون بالینی MMPI-2 فرم بلند 370 سوالی با شرح حال

250000 تومان

آزمون بالینی MMPI-2 فرم 370 سوالی با شرح حال کامل + تفسیر بلند و رسم نمودار از کیس واقعی